Wat kan Kiokee voor je doen?

Ik zal me eerst even aan je voorstellen. Mijn naam is Rineke en ik ben heel erg lang juf geweest op verschillende basisscholen. Dit werk vond ik altijd erg leuk. Ik vond het altijd belangrijk dat kinderen het naar hun zin hadden op school en met plezier aan het werk gingen. Je kan immers alleen goed werken, als je je ook goed voelt!
Toch zag ik soms ook kinderen, die zich even niet zo goed voelden en dus ook niet goed konden werken. Misschien herken jij dit wel. Je moet steeds maar aan andere dingen denken en toch moet je die lastige rekensommen maken en als je die af hebt weer iets anders. En eigenlijk lukt dat niet zo goed. Je gaat je daardoor nog minder fijn voelen. Het kan zijn, dat het je maar niet lukt om de woorden van het dictee goed te schrijven en je begrijpt zelf niet hoe dat komt. Of misschien vindt je het lastig om lang stil te zitten of loopt het even met de andere kinderen niet zo fijn.
Kortom, er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor het niet zo goed lukt als je zelf wel zou willen. Dan kan een steuntje in de rug voor jou heel fijn zijn. Extra uitleg, op een manier die bij jou past, van die moeilijke sommen of samen kijken hoe je het beste je huiswerk kunt leren. Maar ook manieren zoeken waardoor je je beter kunt concentreren, of misschien op een andere manier met je klasgenoten kunt omgaan. Dit alles hoef je niet alleen te doen, we doen dit samen!! Ik ga je helpen om hiervoor een plan te maken en we gaan werken op een manier die voor jou fijn is en bij je past! Zodat je je weer okee voelt!
Misschien zit je al in de brugklas. Een heel verschil met de basisschool waar je op zat. Je moet aan veel nieuwe dingen wennen, een grotere school, meer kinderen en meer leraren, je rooster en dan ook nog…….je huiswerk! Het kan dan fijn zijn, om samen met mij een tijdje aan het werk te gaan en te zoeken naar een goede manier van leren voor jou. Mogelijk kan extra uitleg van moeilijke, nieuwe leerstof je ook helpen. Zodat je na een poosje je draai op school helemaal gevonden hebt!

 
 
 

Over Kiokee!


Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, maar soms kan deze ontwikkeling tijdelijk stagneren. Dit kan zich uiten in problemen met leren, concentreren of in verandering van het gedrag.
Kiokee gaat samen met het kind en zijn/haar omgeving op zoek naar de oorzaak van het probleem en vervolgens werken aan een oplossing hiervoor. Heel erg belangrijk is hierbij de inbreng van het kind zelf. Meestal weten kinderen, bewust of onbewust, zelf heel goed wat er aan de hand is. Samen gaan we dan aan de slag, om beter met deze situatie om te kunnen gaan en hier verbetering in aan te brengen.
 

Wat gaan we doen?


Kinderen kunnen op school vastlopen. Op school zal uw kind de nodige begeleiding krijgen en ook thuis zal er vaak extra geoefend worden. Toch geeft dit niet altijd het gewenste resultaat.
Problemen op sociaal-emotioneel gebied kunnen zich o.a. uiten in concentratie en of gedrags-problemen.
Kiokee kijkt naar de manier van leren en gaat samen met het kind en zijn of haar omgeving op zoek naar de oorzaak.

De één is erg visueel ingesteld, de ander auditief of leert beter door te doen en te ervaren. Deze mogelijkheden van leren biedt Kiokee, door een persoonlijk begeleidingsplan op te stellen en het kind en de ouders en desgewenst de school van het kind, hierin te begeleiden.

Speciaal voor kinderen in de brugklas.
Ook voor kinderen die na de basisschool naar de brugklas gaan, kan Kiokee een steuntje in de rug zijn. Wat wordt er allemaal van een kind verwacht, op wat voor manier leert uw kind optimaal en hoe leert het studeren. Vragen, waarbij Kiokee hulp kan bieden.
Bij Kiokee werken de brugklassers in kleine groepen (maximaal drie kinderen) in een motiverende, inspirerende en rustige omgeving. Deze groepen vormen een combinatie van praktische hulp (uitleg van de leerstof, het leren plannen en organiseren van het werk) en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Doordat de groepen bij Kiokee klein zijn, krijgen de kinderen veel persoonlijke aandacht en kunnen ze natuurlijk ook veel van elkaar leren.
 

Kern van de begeleiding

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend; thuis in het gezin, op school en in de omgang met vriendjes en vriendinnetjes.
Soms gaat dit niet zo goed als u, als ouder, zou willen.
Maar nog belangrijker: Misschien voelt uw kind zich niet okee!
Kiokee “praktijk voor kinderbegeleiding” kan helpen.
Kern van de begeleiding:
- uw kind centraal
- vraaggerichte benadering, leren in een leerstijl die bij het kind past
- praktische hulp bij leerproblemen en/of werkhoudingsproblemen
- zelfvertrouwen bevorderen
- coaching
 

Tarieven en voorwaarden

Individuele begeleiding:
- Intake, opstellen en bespreken begeleidingsplan € 75

- Begeleiding per 60 minuten € 40 (Inclusief voorbereiding en materialen)

- Bezoek aan de school € 40,- per uur.

Facturering:

U ontvangt maandelijks, per e-mail, een factuur.

Tariefswijzigingen worden 4 weken van tevoren aan de ouders doorgegeven.
De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Bij telefonische afmeldingen tot 24 uur voor de afgesproken tijd, wordt de begeleiding niet in rekening gebracht. Bij latere afmelding worden de begeleidingskosten aan u doorberekend.


 
 
 
 

Contact

 
Kiokee; Rineke Sengers
Sutoriusstraat 16, 2685 VS POELDIJK
06-41215930
Info@Kiokee.nl
 
 

Meer weten of afspraak maken?

Bel 0641215930 of mail naar info@kiokee.nl

 

Kiokee, omdat ieder kind uniek is!

© 2021 Ingeschreven bij de KVK sinds jan 2013 onder nr 56758227